Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Anunt important

Avand in vedere derularea Progamului National de Casastru si Carte Funciara in comuna Gaiseni , sectrorul 1 tarlaua T31 Mocanu , rugam proprietarii de terenuri din Tarlaua  31 ( Mocanu)   sa se prezinte la Primaria Gaiseni  pentru intocmirea documentelor necesare, respectiv a cererilor de acceptare/rectificare a aplasamentelor in cadrul   PNCCF.

Mentionam ca Planul cu proprietarii /detinatorii  poate fi consultat la Caminul Cultural Gaiseni .

relatii dl Mateescu Marius,

*******************************************************************************************************   ANUNT

Vă înștiințăm că, la data de 01.10.2016, se publică documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului ”Realizarea lucrării de cadastru general în comuna  Gaiseni , județul Giurgiu pentru sectorul 1”, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) litera j) și k) coroborat cu art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 de zile în comuna  Gaiseni la  Camin Cultural Gaiseni  , Primarie , spatiu afisaj din satele Gaiseni , Cascioarele Cărpenișu si Podu Popa Nae .

PNCCF 2017 Tarlaua 2 si Tarlaua 3 


PNCCF 2018

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes